Cradle-to-Cradle

Den ultimative form for miljørigtig produktion er Cradle-to-Cradle - eller vugge til vugge, som det hedder på dansk.

 

Miljø- og energirigtige løsninger spiller en større og større rolle inden for byggeriet og dermed også inden for tagdækning, hvor grønne løsninger også vinder frem.

En ny måde at tænke på

Cradle-to-Cradle tager sit udgangspunkt i, at alle materialer, som anvendes i produktionen af et produkt, skal kunne genanvendes igen senere - og at den energi, som forbruges i forbindelse med produktionen, skal være fra vedvarende kilder, fx. vind- eller solenergi.

På den måde kan et produkt genanvendes og reproduceres i det uendelige, hvilket reducerer anvendelsen af nye råstoffer samt mængden af affald og dermed miljøbelastningen. Med et Cradle-to-Cradle produkt er begrebet "affald" afskaffet. Bedre kan det ikke gøres.

 

Cradle-to-Cradle giver rigtig god mening. Både for miljøet og for pengepungen. Og derfor er der flere og flere bygningsejere, arkitekter og rådgivende ingeniører, som vælger Cradle-to-Cradle løsninger, når de opfører eller renoverer tagprojekter.
 

 

Tranbjerg Tagdækning ApS anvender produkter fra den Belgiske producent Derbigum (Imperbel Group). Derbigum er verdens eneste Cradle-to-cradle certificerede producent af miljøvenlige tagpap-løsninger. I praksis betyder det, at der tænkes miljø og energi ind i alt fra produktion, anvendelse, vedligehold og genanvendelse og deres løsninger skaber fremtiden inden for tagpapdækning og er unikke i forhold til levetid, totaløkonomi og miljømæssig påvirkning.